Wpis pomoże ci poradzić sobie z podstawowymi rodzajami zadań na rozumienie tekstu czytanego, tj. testem wielokrotnego wyboru, dobieraniem oraz zadaniami typu prawda czy fałsz.

 

Czy twój nauczyciel angielskiego wspomniał na zajęciach szkolnych lub korepetycjach o technikach, które pomogą ci zdać maturę z języka angielskiego z satysfakcjonującym wynikiem lub zdobyć upragniony certyfikat językowy? Niestety, wielu lektorów języka angielskiego nie poświęca odpowiedniej uwagi zagadnieniu technik i strategii egzaminacyjnych. Techniki rozwiązywania określonych typów zadań nie tylko pozwalają skuteczniej wykorzystać znajomość języka obcego, ale mogą być stosowane w celu kompensowania braków w opanowaniu języka na danym poziomie. Zastosowanie odpowiednich strategii ułatwia rozwiązywanie zadań na testach językowych i znacznie skraca czas niezbędny do ich wykonania.

 

Uwagi ogólne

Wykonywanie każdego z zadań na rozumienie tekstu czytanego w języku angielskim należy rozpocząć od uważnego przeczytania polecenia, tytułu tekstu oraz szybkiego przeczytania treści tekstu. Pierwsze czytanie powinno zawsze poprzedzać zapoznanie się z treścią pytań. Szybkie czytanie tekstu pozwoli ci na ogólne zrozumienie szerszego kontekstu bez zbędnego koncentrowania się na nieznanych słowach. Warto oszacować ile czasu potrzebne będzie na wykonanie każdego zadania i starać się nie zatrzymywać zbyt długo przy bardziej kłopotliwych pytaniach.

 

Test wielokrotnego wyboru

Test wielokrotnego wyboru wymaga przeanalizowania treści tekstu i wyboru odpowiedzi na pytanie z czterech podanych opcji (A, B, C, D). Kolejność pytań testowych odpowiada kolejności, w jakiej informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi występują w tekście. Czytając tytuł tekstu zastanów się jaki jest to rodzaj tekstu (publicystyczny czy literacki) oraz czego może on dotyczyć. Przeczytaj szybko tekst i sprawdź w jakim stopniu udało ci się przewidzieć jego treść. Przeczytaj główną treść pytania NIE CZYTAJĄC proponowanych opcji odpowiedzi. Znajdź i przeczytaj uważnie fragment tekstu, który odpowiada treści pytania. Dopiero później przeczytaj dostępne opcje odpowiedzi i wybierz tę, która wydaje ci się prawidłowa. Wiele osób popełnia błąd i zaczyna rozwiązywać zadanie od końca, tj. od przeczytania pytań testowych i proponowanych odpowiedzi. Analizowanie odpowiedzi przed dokładnym przeczytaniem tekstu to strata cennego czasu, dodatkowo w ten sposób bardzo łatwo zasugerować się podanymi przez autorów zadania błędnymi opcjami i doszukiwać się ich w tekście. W tego typu zadaniach warto również korzystać z techniki eliminacji i w pierwszej kolejności odrzucać odpowiedzi ewidentnie błędne. Powszechnym zabiegiem stosowanym przez autorów testu wielokrotnego wyboru na maturze z języka angielskiego jest również korzystanie w opcjach odpowiedzi z takich samych słów, jakie znajdują się w tekście głównym. Zazwyczaj tego typu odpowiedzi są błędne. W prawidłowych odpowiedziach najczęściej pojawiają się synonimy wyrażeń z tekstu głównego lub inne struktury, których nie ma w tekście głównym.

 

Dobieranie

Zadanie na dobieranie wymaga wstawienia usuniętych fragmentów tekstu w odpowiednie luki. Przeczytaj szybko tekst pomijając luki i zastanów się czego dotyczy. Postaraj się zidentyfikować myśl przewodnią każdego akapitu tekstu oddzielnie. Zapoznaj się z usuniętymi fragmentami tekstu, następnie wróć do luk tekstu głównego. Przeanalizuj zdanie poprzedzające i zdanie następujące po usuniętym fragmencie i poszukaj brakującego fragmentu w proponowanych odpowiedziach. Szukając powiązań między tekstem głównym a usuniętymi fragmentami zwracaj szczególną uwagę na związki tematyczne i językowe takie jak odniesienia do ludzi, miejsc i czasu (często w postaci zaimków), łączniki np. ‚firstly’, ‚secondly’, ‚finally’, ‚however’, ‚on the other hand’, wyrażeń, które odnoszą się do wcześniejszych lub późniejszych fragmentów tekstu, np. słowo ‚This’ wskazujące na wcześniej wspomniane zagadnienia. Pamiętaj, aby zawsze w pierwszej kolejności wstawiać w luki fragmenty tekstu, co do których jesteś pewien. Uzupełniając najłatwiejsze luki eliminujesz opcje, co ułatwi ci rozwiązanie najtrudniejszych luk.

 

Prawda, czy fałsz?

Po szybkim zapoznaniu się z tekstem przeczytaj zadania testowe i postaraj się zlokalizować i podkreślić w tekście zdania pomocne w ustaleniu, czy dany podpunkt jest prawdziwy czy fałszywy. Wybierając właściwą odpowiedź zwracaj szczególną uwagę na przysłówki, takie jak ‚never’, ‚hardly’, ‚always’ i inne słowa, np. ‚only’, ‚all’, ‚none’, ‚little’, itp., które mogą zmienić sens danego stwierdzenia. Zdarza się, że w zdaniu testowym pojawiają się te same słowa co w tekście głównym, co może sugerować, że zdanie jest prawdziwe. Często jednak sens zdania jest zmieniony poprzez zastosowanie przeczenia lub innej struktury gramatycznej i w rzeczywistości zdanie nie jest zgodne z treścią tekstu.

 

Podsumowanie

Znajomość technik pomaga w pokonaniu trudności podczas zdawania egzaminu językowego, ale nie zastąpi znajomości samego języka, którą uczeń powinien nabyć na dobrym kursie językowym lub profesjonalnych korepetycjach. Mając dodatkowe zajęcia z języka angielskiego warto poprosić lektora lub nauczyciela w szkole o przybliżenie technik ułatwiających rozwiązanie zadań maturalnych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *