Po prostu indywidualnie!

Jest wiele metod nauczania języka. Jest wiele dróg do opanowania języka. Nasza droga jest najprostsza. Każdy słuchacz jest inny, ma swoje predyspozycje, określony charakter, mniejsze lub większe możliwości czasowe. My to rozumiemy. Organizujemy zajęcia indywidualne, bo tylko wtedy nasi lektorzy mogą dopasować metody nauczania i materiały dydaktyczne do danego słuchacza. Dzięki temu nauka języka jest prosta i przyjemna.

Nasz lektor porozmawia z Tobą, by dowiedzieć się, jakie masz cele i wyznaczyć najprostszą i najszybszą drogę do ich zrealizowania. Tylko na zajęciach indywidualnych masz faktyczny wpływ na proces nauczania.

Nie tylko indywidualnie. Dowiedz się więcej!